การบรรลุเป้าหมายสุขภาพ: แผนที่เส้นทางสู่การมีสุขภาพดี

ก.ค., 27 2023

การตั้งเป้าหมายที่มีชัดเจน

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบรรลุเป้าหมายสุขภาพมีประสิทธิภาพเหมือนที่ชาญวิทย์ได้รู้สึกและเห็นในชีวิตส่วนตัวคือการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจน การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรเวลาในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจและตั้งใจทำอย่างจริงจัง

ดังที่ทราบว่าการกำหนดเป้าหมายสุขภาพที่ชัดเจนมีผลสำคัญต่อความสำเร็จ หากไม่สามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายไปเป็นขั้นๆ อาจกลายเป็นเรื่องทำให้รู้สึกว่าสุขภาพดีหาได้ยาก ดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นข้อเริ่มต้นที่ทำให้การสุ่มเดินอย่างไร้จุดประสงค์เปลี่ยนเป็นการเดินทางที่มีเป้าประสงค์อย่างชัดเจน

การวางแผนการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ

หลังจากกำหนดเป้าหมายสุขภาพไว้แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่พึงต้องกระทำคือการวางแผน ชาญวิทย์เคยลองใช้วิธีที่ส่วนใหญ่นิยมคือการวางแผนการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ โดยทั้งการกำหนดทรัพยากรรวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ การวางแผนที่มีเครื่องมือเหล่านี้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่ช่วยให้การพัฒนาสุขภาพของตนเองเป็นไปได้ด้วยราบรื่น

แค่การตั้งเป้าหมายสุขภาพที่บรรลุได้ที่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่มีแผนการบริหารจัดการเท่านั้นอาจจะทำให้การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นการวางแผนเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและไม่ควรมองข้าม และเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินการได้อย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

การปรับสไตล์การดำเนินชีวิต

การเปลี่ยนแปลงสไตล์การดำเนินชีวิตก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพ ชาญวิทย์มักจะนำหลักการของ ‘สุขภาพตามธรรมชาติ’ มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพราะเชื่อว่าผ่านวิถีชีวิตที่สุขภาพของคุณจะเติบโตขึ้นเองภายในและภายนอกอย่างมีสมดุล

การปรับและฝึกฝนสไตล์การดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสุขภาพนั้น อาจจะต้องวิจารณ์และเปลี่ยนแปลงบางส่วนในวิถีชีวิตประจำวันเอง เช่น การสร้างนิสัยอาหารที่ดี การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การผ่อนคลายลดความเครียด หรือแม้กระทั่งการมีความมุ่งมั่นในการขจัดนิสัยที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ ทุกๆ ครั้งที่เราปรับปรุงและตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้น เราจะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีและได้รับรู้ว่าการมีสุขภาพดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย

การตระหนักรู้กับการปรับเปลี่ยน

ที่ความจริงแล้วการที่เราได้แม้แต่เริ่มต้นเดินทางสู่การมีสุขภาพดีนั้นเอง ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตัวเราเองแล้ว เพราะบางครั้งความสำเร็จไม่ได้ความหมายว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อาจหมายความเป็นการที่เราเริ่มลงมือทำคือความสำเร็จที่แท้จริง แม้กระทั่งการที่เรามีความมุ่งมั่นในการมีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเราได้ปรับเปลี่ยนเราเองไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่เรามีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิตให้สุขภาพดีขึ้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางที่แท้จริงอย่างเพียงพอ หากต้องการให้การเดินทางนั้นคงทน ความตระหนักรู้และการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราเองคือสิ่งที่สำคัญ ความตระหนักรู้นั้นสามารถช่วยให้เรามองเห็นทางที่เราเคยเดินเท่านั้นไม่พอ แต่ยังช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราทำอย่างจริงจังและมีความมุ่งมั่นพร้อมทั้งกำลังที่ใช้ไปในทุกๆ ครั้งที่เราเดินทางไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การสร้างการปรับเปลี่ยนเป็นนิสัย

สุขภาพดีไม่เกิดขึ้นในคืนหนึ่ง แต่เป็นผลมาจากการกระทำที่เราทำอย่างยั่งยืน เมื่อเรามีสุขภาพดี เราจะพบว่ามีความสุข มีพลังงานทางร่างกาย รู้สึกตัวเองมีความสมดุล และทรงใจเต็มที่ในการดำเนินชีวิต การที่มีสุขภาพดีเหมือนกับมีกระ ทั่งที่รู้สึกดีและสามารถทำทุกสิ่งที่ต้องการทำ

ขาดการปรับเปลี่ยนที่เป็นนิสัย สุขภาพดีอาจเล็กน้อยลง การทำทำๆ รอบๆ จึงมีบทบาทสำคัญในการบรรบรรลุเป้าหมายสุขภาพ ในการที่เราเริ่มต้นสร้างสุขภาพดีจริงๆ ขึ้นมา ความมีสม่ำเสมอในการทำงานอย่างรวดเร็ว การทำมาหากินเป็นวันๆ และการเรียนรู้และปรับปรุงเป็นวัฏจักรคือตัวทำให้รักษาสุขภาพที่ดีของเราได้ ความสุขทางสุขภาพจึงมาจากการดำเนินชีวิตในแบบที่เราเลือก และการทำงานอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่ทำให้เราเดินทางไปที่เราต้องการไป