เงื่อนไขการให้บริการ

ก.ค., 23 2023

การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์พรีเมียมเพลสสุขภาพ88 คุณจะถือว่าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่เรากำหนดไว้นี้แล้ว ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเข้าใช้งานต่อไปจะถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, หยุดการให้บริการชั่วคราว หรือยุติการให้บริการโดยสิ้นเชิงตามดุลยพินิจของเรา ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ขอให้หยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที