แนวทางการบรรเทาความวิตกกังวลด้านสุขภาพผ่านการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

เม.ย., 19 2024

การฝึกสติเพื่อบรรเทาความวิตกกังวล

ความวิตกกังวลด้านสุขภาพไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อความวิตกกังวลเหล่านี้กลายเป็นความผิดปกติของวงจรคิดอย่างต่อเนื่อง มันอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มากขึ้นได้ การฝึกสติ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยบรรเทาภาวะนี้ได้ การคิดอย่างตระหนักและการมีสติในทุกขณะ ช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของตนเองโดยไม่ติดอยู่กับการตัดสินหรือหมกมุ่น

การฝึกฝนการมีสติสามารถเริ่มต้นได้จากเทคนิคง่ายๆ เช่น การหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ การสังเกตการณ์ลมหายใจ การเดินสติ หรือแม้แต่การกินอาหารอย่างมีสติ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและมีการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อความเครียด

ความเข้าใจตนเองและการสร้างมุมมองใหม่

อีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญในการจัดการกับความวิตกกังวลด้านสุขภาพคือการเข้าใจตนเอง เราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับความคิดของเราและไม่ใช้เพียงอารมณ์เท่านั้นในการตัดสินใจ การสร้างมุมมองใหม่ ที่ไม่จมอยู่กับความกลัวและเสียงนินทาจากภายในตนเอง สามารถบรรเทาความรู้สึกของความวิตกกังวลได้อย่างมาก การทำความเข้าใจและรับรู้ถึงความคิดต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในจิตใจจะช่วยให้เราสามารถทำการสื่อสารกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงวิธีการตอบสนองต่อความเครียดได้

การประยุกต์ใช้การฝึกสติแบบรวมศูนย์ความสนใจไปที่การรับรู้ภายนอกและภายใน ได้แก่ เสียงที่ได้ยิน ความรู้สึกทางกาย หรือแม้แต่ความคิดที่ผ่านเข้ามาในจิตใจ เป็นการฝึกที่สามารถนำไปสู่การมีสติได้ตลอดเวลา ไม่เพียงแค่เมื่อนั่งสมาธิเท่านั้น การเข้าถึงและทำความเข้าใจกับระดับความคิดของตนเองอย่างลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเสริมสร้างความตั้งใจที่จะไม่ให้วงจรความคิดที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดความวิตกกังวลกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้