เป้าหมายสุขภาพ: ขั้นตอนแรกสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

พ.ย., 7 2023

การตั้งเป้าหมายสุขภาพ: ขั้นตอนแรกที่จะนำคุณสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี

ประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้สัมผัสในการก้าวเดินไปในวัยกลางคนทำให้ผมรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีปัจจัยหลักที่ทำให้สามารถทำได้ นั่นคือการตั้งเป้าหมายสุขภาพที่ทำกับรัตนาวดี เมียผม ด้วยความตั้งใจและด้วยแรงจูงใจที่มาจากความต้องการที่จะหายจากปัญหาโรคร้ายๆที่อาจจะมาสักวัน

การตั้งเป้าหมายสุขภาพที่สามารถเห็นอย่างชัดเจน

การตั้งเป้าหมายสุขภาพที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังเดินทางไปที่ไหน ผมและรัตนาวดี มักจะตั้งเป้าหมายสภาพสุขภาพที่ดี เช่น การมีน้ำหนักที่ถูกต้อง ระดับภูมิคุ้มกันที่สูง หรือความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายที่เราชอบ คุณลองคิดดูว่าเป้าหมายสุขภาพของคุณควรจะเป็นอะไรบ้าง

ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลและความอยากให้ชีวิตดีขึ้นของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ผม ชาญวิทย์ และรัตนาวดี มากความสำคัญกับการออกกำลังกายทุกวัน แต่ทรงวิทย์ และวิทยา ลูกชายผม เน้นเรื่องของการนอนพักผ่อนที่มากพอและเลี้ยงดูสุขภาพจิตที่ดี

"การออกแบบ" ปรับปรุงลมหายใจ และสุขภาพเกี่ยวกับผม

หลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายสุขภาพประจำวันที่ชัดเจนแล้ว วิธีการถัดไปคือการคิดค้น"แผน"เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน สำหรับผมและรัตนาวดี ตัวอย่างเช่น เรามีแผนที่จะออกกำลังกาย 30 นาทีทุกวัน และทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกวัน

อย่างไรก็ตาม การ"ออกแบบ"เป้าหมายสุขภาพของคุณควรจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงๆ การออกแบบลุยๆที่คุณทำได้ต่อเนื่องจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่าการออกแบบที่สูงเกินไปแล้วล้มเหลว ดังนั้น เมื่อคุณกำลังทำแผนการดำเนินการให้คิดถึงสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ด้วย

ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงตามต้องการ

เมื่อคุณมีเป้าหมายและแผนการดำเนินการแล้ว การติดตามความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยวิธีการทำแบบนี้ คุณสามารถดูว่าคุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่และปรับแผนการดำเนินการให้เหมาะสมกับความต้องการ

ผมและรัตนาวดี ตั้งหน้าที่ให้กับลูกชายผมในการติดตามและประเมินถึงความก้าวหน้า เป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ นั่นคือ ให้พวกเขาดูแลการออกกำลังกายการทาน และการนอนพักผ่อนของเราดู

ดังนั้น การตั้งเป้าหมายสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพดี มันเป็นขั้นตอนแรกที่จะนำคุณสู่ชีวิตที่ดีขึ้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การออกแบบแผนการดำเนินการที่เป็นไปได้ และการติดตามความก้าวหน้าทีเรื่อยๆ จะยังคงนำคุณไปสู่การทำงาน

แล้วคุณหละ? คุณมีเป้าหมายสุขภาพอะไร? และวิธีการใดที่คุณใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น? อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณมีชีวิตที่มีสุขภาพดีนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไป.